Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
399

I C 1019/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2014-03-28

Data publikacji: 2016-05-27

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1019/12 WYROK I WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 28-03-2014 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Daniel Adamczyk Protokolant:sekr.sąd. Aneta Szymczak po rozpoznaniu w dniu 26-03-2014 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa V. P. przeciwko (...) sp. z o.o. w P. w likwidacji, A. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych solidarnych (...) sp. z o.o. w P. w likwidacji i A. K. na rzecz powódki V. P. kwotę
Czytaj więcej»

I C 991/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-11-17

Data publikacji: 2019-03-26

trafność 100%

Sygnatura akt I C 991/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 17-11-2017 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Jarosław Konowalski Protokolant: st.sekr.sąd. Jolanta Monkowska po rozpoznaniu w dniu 3-11-2017 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa G. D. przeciwko K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. o uznanie umowy za bezskuteczną 1 Oddala powództwo 2 Odstępuje od obciążania powódki kosztami procesu poz
Czytaj więcej»

I C 1066/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-04-08

Data publikacji: 2017-02-28

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1066/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 08-04-2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Daniel Adamczyk Protokolant:st.sekr.sąd. Aneta Szymczak po rozpoznaniu w dniu 08-04-2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa E. R. przeciwko R. R. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego R. R. na rzecz powódki E. R. kwotę 57 092,72 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze) w
Czytaj więcej»

I C 1073/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2021-07-29

Data publikacji: 2022-11-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 1073/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny Przewodniczący: sędzia Karol Dryjański po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2021 r. w Koninie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa T. Z. przeciwko P. na (...) Spółka Akcyjna siedzibą w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 odstępuje od obciążenia powódki kosztami procesu na rzecz strony pozwanej. sędzia Karol Dryjański Sygn. akt I C 1073/20 UZASADNIENIE T. Z. wniosła o zas
Czytaj więcej»

I C 1181/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2020-01-27

Data publikacji: 2021-02-24

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1181/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 27-01-2020 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia Magdalena Bartłomiejczak Protokolant:st.sekr.sąd. Jolanta Monkowska po rozpoznaniu w dniu 13-01-2020 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa R. R. przeciwko A. N. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 7.000 zł ( siedem tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 6 lutego 208 r. do dnia zapłat
Czytaj więcej»

I C 1350/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2021-09-29

Data publikacji: 2023-01-24

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1350/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 29-09-2021 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia Grażyna Ratajczyk Protokolant:p.o. sekr. sąd. Adrianna Piekarska po rozpoznaniu w dniu 29-09-2021 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko S. Ż. o zapłatę 1 Uchyla w całości wyrok zaoczny z dnia 22.02.2021 r. 2 Oddala powództwo. 3 Obciąża pozwaną kosztami sprzeciwu o
Czytaj więcej»

I C 1370/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2019-08-12

Data publikacji: 2019-12-24

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1370/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 12-08-2019 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia Magdalena Kuś Protokolant:stażysta Sebastian Hermanowski po rozpoznaniu w dniu 12-08-2019 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa E. B. przeciwko (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 Oddala powództwo; 2 Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 109 zł (sto dziewięć złotych) tytułem zwrotu
Czytaj więcej»

I C 1524/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2021-05-26

Data publikacji: 2023-03-27

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1524/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 26-05-2021 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia Grażyna Ratajczyk Protokolant:p.o. sekr. sąd. Adrianna Piekarska po rozpoznaniu w dniu 26-05-2021 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  W. przeciwko E. B. o zapłatę 1 oddala powództwo; sędzia Grażyna Ratajczyk UZASADNIENIE Powód (...) Sp. z o.o. z sie
Czytaj więcej»

I C 1498/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-04-01

Data publikacji: 2016-06-14

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1498/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 01-04-2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Daniel Adamczyk Protokolant:st.sekr.sąd. Aneta Szymczak po rozpoznaniu w dniu 21-03-2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa Z. S. przeciwko E. K. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oddala powództwo. SSR Daniel Adamczyk Sygn. akt I C 1498/15 UZASADNIENIE Z. S. wniósł powództwo
Czytaj więcej»

I C 1575/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2022-01-05

Data publikacji: 2024-01-25

trafność 100%

S ygn. akt I C 1575/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny Przewodniczący sędzia Piotr Chodarcewicz Protokolant sekretarka Katarzyna Ławniczak po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2021 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa I. W. przeciwko E. P. i T. P. o zapłatę zasądza od pozwanych E. P. oraz T. P. , solidarnie, na rzecz powódki I. W. kwotę 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od d
Czytaj więcej»