Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
414

I C 794/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-07-09

Data publikacji: 2016-05-24

trafność 100%

Sygnatura akt I C 794/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 09-07-2015 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ireneusz Frącala Protokolant: sekr. sąd. Joanna Rusin po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09-07-2015 r. w Koninie sprawy z powództwa M. W. przeciwko J. M. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.700,00 zł ( dwa tysiące siedemset złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 25-02-2014 r. do dnia zapłaty, 2 o
Czytaj więcej»

I C 1339/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2018-03-01

Data publikacji: 2018-11-23

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1339/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 1 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: ASR Adam Maliszewski Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Wieczyńska po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2018 r. w Koninie na rozprawie sprawy powództwa I. Z. przeciwko M. S. i P. P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. S. na rzecz powódki I. Z. kwotę 6.584,37 zł. (sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery zł. i trzydzieści sie
Czytaj więcej»

I C 1374/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1374/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 08-10-2015 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ireneusz Frącala Protokolant: sekr. sąd. Joanna Rusin po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01-10-2015 r. w K. sprawy z powództwa J. T. (1) przeciwko A. P. (1) - o ustalenie 1. ustala, że służebność osobista ustanowiona umową darowizny z dnia 27-05-1992 roku, zawartej w formie aktu notarialnego numer A (...) sporządzonego
Czytaj więcej»

I C 1575/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2022-01-05

Data publikacji: 2024-01-25

trafność 100%

S ygn. akt I C 1575/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny Przewodniczący sędzia Piotr Chodarcewicz Protokolant sekretarka Katarzyna Ławniczak po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2021 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa I. W. przeciwko E. P. i T. P. o zapłatę zasądza od pozwanych E. P. oraz T. P. , solidarnie, na rzecz powódki I. W. kwotę 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od d
Czytaj więcej»

I C 1705/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-04-21

Data publikacji: 2018-08-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 1705/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny Przewodniczący SSR Karol Dryjański Protokolant Karolina Czaja po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5.373 zł (pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote) z odsetkami ustawowymi od dnia 1 października 2014 r. do d
Czytaj więcej»

I C 1674/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-12-03

Data publikacji: 2016-06-13

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1674/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 03-12-2015 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ireneusz Frącala Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Szymczak po rozpoznaniu w dniu 03-12-2015 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa D. W. przeciwko A. D. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 617 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu. SSR Ireneusz Fr
Czytaj więcej»

I C 1588/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2021-05-20

Data publikacji: 2022-01-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 1588/19 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 20 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Koninie, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Magdalena Kuś po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2021 r. w Koninie na posiedzeniu niejawnym (art. 15zzs 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)
Czytaj więcej»

I C 1596/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-02-16

Data publikacji: 2016-11-08

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1596/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 16-02-2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Kinga Śliwińska – Buśkiewicz Protokolant:Katarzyna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 16-02-2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko Kołu (...) w K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 578 zł (pięćset siedemdziesiąt osiem złotych) wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości równej sum
Czytaj więcej»

I C 1740/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2019-04-05

Data publikacji: 2020-01-15

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1740/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 05-04-2019 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Jarosław Konowalski Protokolant: st.sekr.sąd. Monika Bandowska po rozpoznaniu w dniu 29-03-2019 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa R. C. , T. C. (1) przeciwko T. C. (2) , A. C. o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechaniu naruszeń 1 oddala powództwo; 2 odstępuje od obciążania powodów kosztami proces
Czytaj więcej»

I C 1808/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2019-10-30

Data publikacji: 2020-08-31

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1808/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 30 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: sędzia Agnieszka Libiszewska Protokolant: p.o. sekr. sąd. Karolina Sokołowska po rozpoznaniu w dniu 22 października 2019 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa I. K. przeciwko M. K. (1) o uznanie za niegodnego dziedziczenia I oddala powództwo; II przyznaje r.pr. D. W. ze Skarbu Państwa (Sad Rejonowy w Konin
Czytaj więcej»