Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
381

I C 1705/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-04-21

Data publikacji: 2018-08-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 1705/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny Przewodniczący SSR Karol Dryjański Protokolant Karolina Czaja po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5.373 zł (pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote) z odsetkami ustawowymi od dnia 1 października 2014 r. do d
Czytaj więcej»

I C 1843/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2016-05-27

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1843/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 01-12-2015 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Agnieszka Krzyżanowska Protokolant:st.sekr.sąd. Katarzyna Bandowska po rozpoznaniu w dniu 17-11-2015 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa P. D. przeciwko Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2200,00 zł (dwa tysiące dwieście złotych) wraz z ustawo
Czytaj więcej»

I C 2550/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-06-24

Data publikacji: 2016-03-08

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2550/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 24-06-2015 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Adamczyk Protokolant: st.sekr.sąd. Aneta Szymczak po rozpoznaniu w dniu 19-06-2015 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko M. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. S. na rzecz powódki A. S. kwotę 3480,46 euro (trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt euro czterdzieści sześć eurocentów) wraz z u
Czytaj więcej»

I C 2608/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-09-22

Data publikacji: 2018-10-02

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2608/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 22 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Libiszewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Aneta Wieczyńska po rozpoznaniu w dniu 14 września 2017 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko M. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. K. na rzecz powoda A. M. kwotę 400,00 zł (czterysta złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opó
Czytaj więcej»

I C 2630/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-05-20

Data publikacji: 2017-02-28

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2630/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 20-05-2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Daniel Adamczyk Protokolant:st.sekr.sąd. Aneta Szymczak po rozpoznaniu w dniu 06-05-2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa K. T. przeciwko M. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. W. na rzecz powoda K. T. kwotę 773,20 zł (siedemset siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za
Czytaj więcej»

I C 2729/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-06-28

Data publikacji: 2018-05-29

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2729/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 28-06-2017 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Bartłomiejczak Protokolant: st.sekr.sąd. Teresa Konieczka po rozpoznaniu w dniu 19-06-2017 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa D. D. , P. A. przeciwko (...) Sp. z o.o. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki D. D. kwotę 800 zł (osiemset złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 30 lipca
Czytaj więcej»

I C 2862/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2020-10-30

Data publikacji: 2021-04-29

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2862/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Agnieszka Krzyżanowska po rozpoznaniu w dniu 30 października 2020 r. w Koninie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa W. N. przeciwko (...) Szpitalowi (...) w K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 60.625,00 zł. (sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) z ustawowymi odsetk
Czytaj więcej»

I C 2832/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2019-02-21

Data publikacji: 2020-07-21

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2832/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 06-02-2019 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Bartłomiejczak Protokolant: st.sekr.sąd. Jolanta Monkowska po rozpoznaniu w dniu 04-02-2019 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa M. D. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. D. kwotę 6.500 zł ( sześć tysięcy pięćset złotych):
Czytaj więcej»

I C 2888/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2019-09-30

Data publikacji: 2020-08-31

trafność 100%

Sygn. akt I C 2888/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2019 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny Przewodniczący sędzia Karol Dryjański Protokolant Sekr. Sąd. Marta Matusiak po rozpoznaniu w dniu 16 września 2019 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa S. K. przeciwko Gminnej Spółce (...) w R. o przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego i zakazanie naruszeń oraz o zapłatę 1 oddala powództwo o przywrócenie do stanu poprzedniego nieruchomości położonej w
Czytaj więcej»

I C 3197/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-08-21

Data publikacji: 2018-07-18

trafność 100%

Sygnatura akt I C 3197/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 21-08-2017 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Bartłomiejczak Protokolant: Paweł Plewczyński po rozpoznaniu w dniu 21-08-2017 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa R. F. przeciwko K. F. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.134,30 zł (tysiąc sto trzydzieści cztery złote trzydzieści groszy), 2 oddala powództwo w pozostałym zakre
Czytaj więcej»