Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
315

I C 1843/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2016-05-27

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1843/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 01-12-2015 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Agnieszka Krzyżanowska Protokolant:st.sekr.sąd. Katarzyna Bandowska po rozpoznaniu w dniu 17-11-2015 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa P. D. przeciwko Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2200,00 zł (dwa tysiące dwieście złotych) wraz z ustawo
Czytaj więcej»

I C 1859/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2016-07-26

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1859/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 22 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Agnieszka Libiszewska Protokolant:St. sekr. sąd. Alicja Lisiecka po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2015 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa D. C. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki D. C. kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złot
Czytaj więcej»

I C 1879/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-02-06

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1879/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 06-02-2017 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Karol Dryjański Protokolant:p.o. sekretarza sądowego Katarzyna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 27-01-2017 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa M. F. , P. F. przeciwko W. Z. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej solidarnie na rzecz powodów kwotę 2.000 zł (dwa tysiące złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 1 grudnia 201
Czytaj więcej»

I C 1983/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2020-01-31

Data publikacji: 2021-02-24

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1983/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 31-01-2020 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia Magdalena Bartłomiejczak Protokolant:st.sekr.sąd. Jolanta Monkowska po rozpoznaniu w dniu 29-01-2020 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa J. O. przeciwko P. M. o zapłatę 1 oddala powództwo 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 5417 zł ( pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztu
Czytaj więcej»

I C 2042/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2018-01-29

Data publikacji: 2019-05-28

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2042/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 29-01-2018 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Daniel Adamczyk Protokolant:st.sekr.sąd. Aneta Szymczak po rozpoznaniu w dniu 19-01-2018 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa J. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko J. J. o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji 1 uchyla wyrok zaoczny z dnia 02.12.2016r.; 2 oddala powództwo;
Czytaj więcej»

I C 2428/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-04-01

Data publikacji: 2016-01-04

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2428/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 01-04-2015 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Adamczyk Protokolant: st.sekr.sąd. Aneta Szymczak po rozpoznaniu w dniu 27-03-2015 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa T. M. przeciwko Bank (...) S.A. w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki T. M. na rzecz pozwanego Bank (...) S.A. w W. kwotę 2 417 zł
Czytaj więcej»

I C 2434/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2016-06-13

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2434/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 04-11-2015 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ireneusz Frącala Protokolant: sekr. sąd. Joanna Rusin po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04-11-2015 r. w Koninie sprawy z powództwa B. B. przeciwko Towarzystwu (...) w W. - o zapłatę 1. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.613,05 zł (jeden tysiąc sześćset trzynaście złotych pięć groszy) z ustawowymi odsetkami:
Czytaj więcej»

I C 2608/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-09-22

Data publikacji: 2018-10-02

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2608/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 22 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Libiszewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Aneta Wieczyńska po rozpoznaniu w dniu 14 września 2017 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko M. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. K. na rzecz powoda A. M. kwotę 400,00 zł (czterysta złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opó
Czytaj więcej»

I C 2550/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-06-24

Data publikacji: 2016-03-08

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2550/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 24-06-2015 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Daniel Adamczyk Protokolant: st.sekr.sąd. Aneta Szymczak po rozpoznaniu w dniu 19-06-2015 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko M. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. S. na rzecz powódki A. S. kwotę 3480,46 euro (trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt euro czterdzieści sześć eurocentów) wraz z u
Czytaj więcej»

I C 2630/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-05-20

Data publikacji: 2017-02-28

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2630/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 20-05-2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Daniel Adamczyk Protokolant:st.sekr.sąd. Aneta Szymczak po rozpoznaniu w dniu 06-05-2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa K. T. przeciwko M. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. W. na rzecz powoda K. T. kwotę 773,20 zł (siedemset siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za
Czytaj więcej»