Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
208

II K 798/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-11-28

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Sygn. akt II K 798/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Koninie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Leśniewska-Barczyk Protokolant: sekr. sąd. Monika Wiśniewska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koninie M. D. po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 01.10.2015r., 26.11.2015r., 04.02.2016r., 10.03.2016r., 11.10.2016r., 28.11.2016 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Koninie przeciwko: K. Z. (1) s. J. i E. zd.
Czytaj więcej»

I C 108/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-02-24

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Sygnatura akt I C 108/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 24-02-2017 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Daniel Adamczyk Protokolant:st.sekr.sąd. Aneta Szymczak po rozpoznaniu w dniu 13-02-2017 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa A. T. przeciwko (...) S.A. w S. działający przez Oddział w Polsce z siedzibą w W. o zapłatę i ustalenie 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 28 200 zł (dwadzieścia osiem tysięcy d
Czytaj więcej»

I C 583/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-03-16

Data publikacji: 2015-11-24

trafność 100%

Sygnatura akt I C 583/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 27-02-2015 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Krzyżanowska Protokolant: st.sekr.sąd. Katarzyna Bandowska po rozpoznaniu w dniu 27-02-2015 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa A. P. (1) przeciwko K. U. (1) , R. U. o zapłatę 1 zasądza solidarnie od pozwanych K. U. (1) i R. U. na rzecz powódki A. P. (1) kwotę 11.271,33 zł (jedenaście tysięcy dwieście
Czytaj więcej»

I C 792/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-10-03

Data publikacji: 2017-01-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 792/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 3 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie, Wydział I Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: SSR Magdalena Kuś Protokolant: stażystka Marta Matusiak po rozpoznaniu w dniu 3 października 2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa: A. K. przeciwko: (...) S.A. w S. o z apłatę I Zasądza od pozwanej (...) S.A. w S. na rzecz powoda A. K. kwotę 11.200 zł (jedenaście tysięcy dwieście złotyc
Czytaj więcej»

I C 858/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Sygnatura akt I C 858/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 21-12-2015 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Daniel Adamczyk Protokolant:st.sekr.sąd. Aneta Szymczak po rozpoznaniu w dniu 11-12-2015 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) z siedzibą w W. przeciwko L. P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego L. P. na rzecz powoda (...) (...) z siedzibą w W. kwotę 3209,71 zł (trzy tysiące dwieście dziewięć złotych sied
Czytaj więcej»

I C 875/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-10-06

Data publikacji: 2016-05-27

trafność 100%

Sygnatura akt I C 875/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 06-10-2015 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Kinga Śliwińska – Buśkiewicz Protokolant:Katarzyna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 06-10-2015 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa P. S. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna w Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 7.000 zł (siedem tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 29.12.2014 r
Czytaj więcej»

I C 930/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-12-23

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Sygnatura akt I C 930/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 23-12-2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Daniel Adamczyk Protokolant:st.sekr.sąd. Aneta Szymczak po rozpoznaniu w dniu 12-12-2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa T. G. przeciwko W. P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej W. P. na rzecz powódki T. G. kwotę 2829 zł (dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych); 2 oddala powództwo w pozostałym zakres
Czytaj więcej»

I C 1019/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2014-03-28

Data publikacji: 2016-05-27

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1019/12 WYROK I WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 28-03-2014 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Daniel Adamczyk Protokolant:sekr.sąd. Aneta Szymczak po rozpoznaniu w dniu 26-03-2014 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa V. P. przeciwko (...) sp. z o.o. w P. w likwidacji, A. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych solidarnych (...) sp. z o.o. w P. w likwidacji i A. K. na rzecz powódki V. P. kwotę
Czytaj więcej»

I C 1318/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-01-29

Data publikacji: 2016-11-23

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1318/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 29-01-2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Daniel Adamczyk Protokolant:st.sekr.sąd. Aneta Szymczak po rozpoznaniu w dniu 18-01-2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa J. P. , B. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powodów solidarnych J. P. , B. P. kwotę 2600 zł (dwa tysiące sześćset złotych) wraz z ust
Czytaj więcej»

I C 1365/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-11-24

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1365/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 24-11-2015 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Kinga Śliwińska – Buśkiewicz Protokolant:Katarzyna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 10-11-2015 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa T. K. (1) przeciwko E. K. o zachowek 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 15.091 zł (piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 02.0
Czytaj więcej»