Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
210

I C 2705/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-11-15

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2705/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 27-03-2017 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Karol Dryjański Protokolant:p.o. sekretarza sądowego Katarzyna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 22-03-2017 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa K. L. przeciwko K. W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.217 zł (jeden tysiąc dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu koszt
Czytaj więcej»

I Ns 310/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-04-05

Data publikacji: 2017-11-14

trafność 100%

Sygnatura akt I Ns 310/15 POSTANOWIENIE Konin, dnia 05-04-2017 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: PrzewodniczącySSR Magdalena Bartłomiejczak Protokolantst. sekr. sąd. Teresa Konieczka po rozpoznaniu w dniu 22-03-2017 r. w Koninie na rozprawie sprawy z wniosku M. W. (1) przy udziale R. W. o podział majątku wspólnego postanawia: I oddalić wniosek o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym wnioskodawczyni M. W. (1) i uczestnika R. W. ; II dokonać podziału m
Czytaj więcej»

I C 1089/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-11-03

Data publikacji: 2017-09-26

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1089/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 3 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Agnieszka Libiszewska Protokolant:St. sekr. sąd. Alicja Lisiecka po rozpoznaniu w dniu 20 października 2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa J. D. przeciwko A. D. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda J. D. na rzecz pozwanej A. D. kwotę 2.952,00 zł (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa
Czytaj więcej»

I C 1879/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-02-06

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1879/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 06-02-2017 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Karol Dryjański Protokolant:p.o. sekretarza sądowego Katarzyna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 27-01-2017 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa M. F. , P. F. przeciwko W. Z. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej solidarnie na rzecz powodów kwotę 2.000 zł (dwa tysiące złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 1 grudnia 201
Czytaj więcej»

III RC 583/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-08-28

Data publikacji: 2017-10-25

trafność 100%

Sygnatura akt III RC 583/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 28-08-2017 r. Sąd Rejonowy w Koninie Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: Sędzia Adam Michalak po rozpoznaniu w trybie art. 148 1 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego na posiedzeniu niejawnym w dniu 28-08-2017 r. sprawy z powództwa wniesionego przez A. N. przeciwko pozwanemu J. N. o podwyższenie alimentów 1 Podwyższa alimenty ustalone ugodą przed Sądem Rejonowym w Koninie z dnia 14-05-2012 r. w
Czytaj więcej»

I C 1254/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-03-03

Data publikacji: 2017-09-11

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1254/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 03-03-2017 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Daniel Adamczyk Protokolant:st.sekr.sąd. Aneta Szymczak po rozpoznaniu w dniu 24-02-2017 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa H. W. przeciwko Gminie S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej Gminy S. na rzecz powódki H. W. kwotę 13 617,22 zł (trzynaście tysięcy sześćset siedemnaście złotych dwadzieścia dwa grosze) wraz
Czytaj więcej»

IV P 98/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-01-16

Data publikacji: 2017-01-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 98/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 19-12-2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Kinga Śliwińska – Buśkiewicz Protokolant:sekretarz sądowy Emilia Dzwoniarska po rozpoznaniu w dniu 19-12-2016 r. w Koninie sprawy z powództwa H. M. przeciwko (...) Sp. z o.o. o odszkodowanie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych złoty
Czytaj więcej»

V GC 828/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-12-28

Data publikacji: 2017-10-10

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt V GC 828/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 28-12-2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie V Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Jaskólski Protokolant: st. sekr. sąd. Julia Szadek po rozpoznaniu w dniu 28-12-2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa E. (...) S. A. z siedzibą w G. przeciwko M. F. o zapłatę oddala powództwo Krzysztof Jaskólski Sygn. akt V GC 828/15 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 23.06.2015r., powódka (
Czytaj więcej»

V GC 774/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-01-03

Data publikacji: 2017-10-10

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt V GC 774/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 03-01-2017 r. Sąd Rejonowy w Koninie V Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Szczepańska Protokolant: p.o. sekretarz sądowy Malwina Lisowska po rozpoznaniu w dniu 20-12-2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa H. S. przeciwko M. W. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 10.791,41 zł (dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 41/100) z ustawowym
Czytaj więcej»

I C 1338/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-03-14

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1338/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 14-03-2017 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Agnieszka Krzyżanowska Protokolant:st.sekr.sąd. Katarzyna Bandowska po rozpoznaniu w dniu 28-02-2017 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa M. W. (1) przeciwko M. W. (2) o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. A. K. kwotę 5.904,0
Czytaj więcej»