Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
226

I C 2630/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-05-20

Data publikacji: 2017-02-28

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2630/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 20-05-2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Daniel Adamczyk Protokolant:st.sekr.sąd. Aneta Szymczak po rozpoznaniu w dniu 06-05-2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa K. T. przeciwko M. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. W. na rzecz powoda K. T. kwotę 773,20 zł (siedemset siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za
Czytaj więcej»

I C 2705/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-11-15

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2705/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 27-03-2017 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Karol Dryjański Protokolant:p.o. sekretarza sądowego Katarzyna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 22-03-2017 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa K. L. przeciwko K. W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.217 zł (jeden tysiąc dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu koszt
Czytaj więcej»

I C 2744/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-10-05

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2744/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 21-04-2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ireneusz Frącala Protokolant: sekr. sąd. Joanna Rusin po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07-04-2016 r. w Koninie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w K. przeciwko R. W. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 680,00 zł (sześćset osiemdziesiąt złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12-11
Czytaj więcej»

I C 3269/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-05-22

Data publikacji: 2018-04-23

trafność 100%

Sygnatura akt I C 3269/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 22-05-2017 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Bartłomiejczak Protokolant: st.sekr.sąd. Teresa Konieczka po rozpoznaniu w dniu 22-05-2017 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) z siedzibą we W. przeciwko G. D. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.939,42 zł (jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych
Czytaj więcej»

I Ns 310/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-04-25

Data publikacji: 2017-11-14

trafność 100%

Sygnatura akt I Ns 310/15 POSTANOWIENIE Konin, dnia 05-04-2017 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: PrzewodniczącySSR Magdalena Bartłomiejczak Protokolantst. sekr. sąd. Teresa Konieczka po rozpoznaniu w dniu 22-03-2017 r. w Koninie na rozprawie sprawy z wniosku M. W. (1) przy udziale R. W. o podział majątku wspólnego postanawia: I oddalić wniosek o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym wnioskodawczyni M. W. (1) i uczestnika R. W. ; II dokonać podziału m
Czytaj więcej»

I Ns 977/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-05-12

Data publikacji: 2016-05-18

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 977/14 POSTANOWIENIE Dnia 12 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Libiszewska Protokolant: St. sekr. sąd. Alicja Lisiecka po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2015 r. w Koninie na rozprawie sprawy z wniosku A. C. z udziałem R. W. (1) o zmianę stwierdzenia nabycia spadku postanawia: 1 oddalić wniosek; 2 kosztami postępowania obciążyć wnioskodawczynię i uczestnika w zakresie faktycznie przez nich poniesionym. SSR A
Czytaj więcej»

I Ns 1230/08

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2012-10-04

Data publikacji: 2015-10-06

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 1230/08 POSTANOWIENIE Dnia 4 października 2012 r. Sąd Rejonowy w Koninie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kruszyńska Protokolant: St. sekr. sąd. Katarzyna Bandowska po rozpoznaniu w dniu 20 września 2012 r. w Koninie na rozprawie sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta K. z udziałem A. H. , A. S. (1) , H. E. L. , J. ’ego S. i Gminy K. o zasiedzenie postanawia: 1 stwierdzić, że Skarb Państwa, nabył przez zasiedzenie z dniem 19 paź
Czytaj więcej»

I Ns 2004/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-07-14

Data publikacji: 2017-03-21

trafność 100%

Sygnatura akt I Ns 2004/13 POSTANOWIENIE Konin, dnia 14-07-2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Krzyżanowska Protokolant St.sekr.sąd. Katarzyna Bandowska po rozpoznaniu w dniu 5-07-2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z wniosku E. S. (1) przy udziale H. M. (1) , M. W. o dział spadku - inne postanawia 1 dokonać działu spadku po G. W. c. M. i J. w ten sposób, że uczestniczce H. M. (2) c. L. i G. przyznać prawo odrębnej własności lo
Czytaj więcej»

II K 71/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-08-27

Data publikacji: 2016-03-14

trafność 100%

Sygn. akt II K 71/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Koninie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Leśniewska - Barczyk Protokolant: p.o. sekr. Sąd. Monika Wiśniewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2015r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Koninie przeciwko: J. K. , s. S. i K. zd. K. , ur. (...) w K. , zam. K. ul. (...) oskarżonemu o to, że: 1 w dniu 12 grudnia 2014 roku ok. godz. 08:20 w K. na ulicy (...)
Czytaj więcej»

II K 138/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-07-31

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

sygn. akt II K 138/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Koninie, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Mazanka – Smogór Protokolant: sekr. Ewa Kapela po rozpoznaniu w dniach: 19 maja, 26 września, 10 grudnia 2014 r., oraz 25 lutego i 24 lipca 2015 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Koninie przeciwko: P. K. (1) , s. J. i S. zd. R. , ur. (...) w K. , (...) , gm. Ś. oskarżonemu o to, że: w dniu 22 grudnia 2013 roku w miejscow
Czytaj więcej»