Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
217

V GC 49/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-02-18

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt V GC 49/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 18-02-2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie V Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Jaskólski Protokolant: stażysta Katarzyna Ławniczak po rozpoznaniu w dniu 4-02-2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa A. B. przeciwko Wspólnota Mieszkaniowa w K. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 738zł ( siedemset trzydzieści osiem złotych ) z ustawowymi odsetkami za opóźni
Czytaj więcej»

V GC 125/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-04-07

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt V GC 125/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 07 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie V Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Jaskólski Protokolant: stażysta Katarzyna Ławniczak po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w P. przeciwko M. K. o zapłatę I. uchyla wyrok zaoczny z dnia 4 listopada 2014r. II. oddala powództwo III zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3
Czytaj więcej»

V GC 142/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-10-13

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt V GC 142/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 13-10-2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie V Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Szczepańska Protokolant: p.o. sekretarz sądowy Malwina Lisowska po rozpoznaniu w dniu 13-10-2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa K. Ł. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 2.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa proc
Czytaj więcej»

V GC 177/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-06-28

Data publikacji: 2016-09-13

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt V GC 177/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 28-06-2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie V Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Jaskólski Protokolant: st. sekr. sąd Beata Maziarz po rozpoznaniu w dniu 28-06-2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. przeciwko I. R. o zapłatę oddala powództwo SSR Krzysztof Jaskólski GC 177/16 UZASADNIENIE Powód Prok
Czytaj więcej»

V GC 220/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-04-28

Data publikacji: 2016-07-13

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt V GC 220/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 28-04-2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie V Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Szczepańska Protokolant: p.o. sekretarz sądowy Malwina Lisowska po rozpoznaniu w dniu 14-04-2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa E. K. przeciwko M. W. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 20.499,18zł (dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 18/100) z ustaw
Czytaj więcej»

V GC 211/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-07-13

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt V GC 211/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 29-04-2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie V Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Szczepańska Protokolant: stażysta Katarzyna Ławniczak po rozpoznaniu w dniu 21.04.2016r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa T. G. , J. G. przeciwko Z. S. - o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia wykonalności nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydział X
Czytaj więcej»

V GC 221/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-02-22

Data publikacji: 2016-04-11

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt V GC 221/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 22-02-2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie V Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Iwona Szczepańska Protokolant: p.o. sekretarz sądowy Malwina Lisowska po rozpoznaniu w dniu 09-02-2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa M. R. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 2.600,00zł (dwa tysiące sześćset złotych 00/100) przy czym: - kwotę 2.000,0
Czytaj więcej»

V GC 225/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-07-22

Data publikacji: 2016-10-11

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt V GC 225/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 22-07-2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie V Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Jaskólski Protokolant: st. sekr. sąd. Julia Szadek po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2016r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w P. przeciwko E. U. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 2 430,29zł (dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych dwadzieścia dziewięć gro
Czytaj więcej»

V GC 345/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt V GC 345/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 22-11-2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie V Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Jaskólski       po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2016r., w K. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w G. przeciwko A. P. - M. o zapłatę oddala powództwo K. J. Sygn. akt V GC 345/15 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 09.04.2015r., powódka (...) S.A. w G. zażądała zasądzenia od pozwanej A. P. – M.
Czytaj więcej»

V GC 369/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-05-05

Data publikacji: 2016-07-13

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt V GC 369/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 05-05-2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie V Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Jaskólski Protokolant: st. sekr. sąd. Julia Szadek po rozpoznaniu w dniu 21-04-2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa TUR- (...) Spółka jawna w D. przeciwko W. M. , S. M. przy udziale interwenienta ubocznego P. W. o zapłatę I zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powódki kwotę 6 937,83 zł ( sz
Czytaj więcej»