Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
358

I C 1339/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2018-03-01

Data publikacji: 2018-11-23

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1339/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 1 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: ASR Adam Maliszewski Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Wieczyńska po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2018 r. w Koninie na rozprawie sprawy powództwa I. Z. przeciwko M. S. i P. P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. S. na rzecz powódki I. Z. kwotę 6.584,37 zł. (sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery zł. i trzydzieści sie
Czytaj więcej»

I C 1365/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-11-24

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1365/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 24-11-2015 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Kinga Śliwińska – Buśkiewicz Protokolant:Katarzyna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 10-11-2015 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa T. K. (1) przeciwko E. K. o zachowek 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 15.091 zł (piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 02.0
Czytaj więcej»

I C 1370/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2019-08-12

Data publikacji: 2019-12-24

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1370/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 12-08-2019 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia Magdalena Kuś Protokolant:stażysta Sebastian Hermanowski po rozpoznaniu w dniu 12-08-2019 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa E. B. przeciwko (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 Oddala powództwo; 2 Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 109 zł (sto dziewięć złotych) tytułem zwrotu
Czytaj więcej»

I C 1374/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1374/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 08-10-2015 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ireneusz Frącala Protokolant: sekr. sąd. Joanna Rusin po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01-10-2015 r. w K. sprawy z powództwa J. T. (1) przeciwko A. P. (1) - o ustalenie 1. ustala, że służebność osobista ustanowiona umową darowizny z dnia 27-05-1992 roku, zawartej w formie aktu notarialnego numer A (...) sporządzonego
Czytaj więcej»

I C 1432/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2019-01-11

Data publikacji: 2020-02-26

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1432/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 12-12-2018 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Bartłomiejczak Protokolant: st.sekr.sąd. Jolanta Monkowska po rozpoznaniu w dniu 10-12-2018 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa I. O. przeciwko M. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej M. S. na rzecz powódki I. O. kwotę 5.400 zł ( pięć tysięcy czterysta złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od d
Czytaj więcej»

I C 1471/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2018-01-23

Data publikacji: 2019-01-31

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1471/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 23-01-2018 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Krzyżanowska Protokolant: st.sekr.sąd. Katarzyna Bandowska po rozpoznaniu w dniu 11-01-2018 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa I. U. przeciwko M. B. (1) o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami procesu obciąża strony po połowie; 3 zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 375,00 zł (trzysta siedemd
Czytaj więcej»

I C 1498/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-04-01

Data publikacji: 2016-06-14

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1498/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 01-04-2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Daniel Adamczyk Protokolant:st.sekr.sąd. Aneta Szymczak po rozpoznaniu w dniu 21-03-2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa Z. S. przeciwko E. K. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oddala powództwo. SSR Daniel Adamczyk Sygn. akt I C 1498/15 UZASADNIENIE Z. S. wniósł powództwo
Czytaj więcej»

I C 1596/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2016-02-16

Data publikacji: 2016-11-08

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1596/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 16-02-2016 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Kinga Śliwińska – Buśkiewicz Protokolant:Katarzyna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 16-02-2016 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko Kołu (...) w K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 578 zł (pięćset siedemdziesiąt osiem złotych) wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości równej sum
Czytaj więcej»

I C 1674/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2015-12-03

Data publikacji: 2016-06-13

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1674/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Konin, dnia 03-12-2015 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ireneusz Frącala Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Szymczak po rozpoznaniu w dniu 03-12-2015 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa D. W. przeciwko A. D. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 617 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu. SSR Ireneusz Fr
Czytaj więcej»

I C 1705/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2017-04-21

Data publikacji: 2018-08-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 1705/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Koninie I Wydział Cywilny Przewodniczący SSR Karol Dryjański Protokolant Karolina Czaja po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. w Koninie na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5.373 zł (pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote) z odsetkami ustawowymi od dnia 1 października 2014 r. do d
Czytaj więcej»