Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 264/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Koninie z 2017-04-10

Sygnatura akt III RC 264/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 10-04-2017 r.

Sąd Rejonowy w Koninie Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Adam Michalak

Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Płóciennik

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10-04-2017 r.

sprawy z powództwa wniesionego przez M. Z.

przeciwko pozwanej E. J.

o uchylenie alimentów

Oddala powództwo.

Adam Michalak

UZASADNIENIE

M. Z. ma zasądzone alimenty na rzecz córki E. J. w kwocie 140 zł miesięcznie, na podstawie wyroku SR w Koninie z dnia 05-04-2000 r. w sprawie III RC 105/00.

Obecnie E. J. jest pełnoletnia i nadal kontynuuje naukę. Nie uzyskała jeszcze samodzielności zawodowej. Dotychczas podejmowała tylko prace dorywcze i sezonowe. Nie miała nigdy przerw w nauce. Aktualnie jest słuchaczką 1 klasy szkoły policealnej dla dorosłych w zawodzie technik administracji. Planowany termin zakończenia nauki to czerwiec 2018 r.

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie dowodów:

- dokumenty na kartach: 45,

- zeznania: pozwanej,

- akta: III RC 105/00.

Stan faktyczny był w sprawie bezsporny. Dowodów strony wzajemnie nie kwestionowały.

Zastosowane prawo materialne określiło fakty dla sprawy istotne. Pozostałe nie miały dla niej znaczenia i Sąd ich nie ustalał, a dowodów ich dotyczących nie oceniał (art. 227 kpc). Uzasadnienie sporządzono według wskazań art. 328 § 2 kpc i ograniczono do elementów niezbędnych dla kontroli instancyjnej. Treści dowodów przyjętych do ustaleń Sąd nie powtarzał w uzasadnieniu i zawarł w nim tylko istotne wnioski z nich wynikające. Te dowody Sąd czyni integralną częścią uzasadnienia z uwagi na zasadę jawności postępowania sądowego (art. 9 kpc).

Zgodnie z art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. O wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego decyduje kryterium osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymania się. Należy przyjąć, że dziecko osiąga zdolność do samodzielnego utrzymania dopiero wtedy, gdy ukończy naukę i otrzyma należyte przygotowanie do pracy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 lipca 2015 r., I ACa 205/15; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 października 1998 r., I CKN 853/97).

Wobec dalszego i uzasadnionego pobierania nauki przez pozwaną Sąd powództwo oddalił.

Adam Michalak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Marszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Koninie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Adam Michalak
Data wytworzenia informacji: